HİZMETLERİMİZ

PECS Sistemi

PECS (Picture Exchange Communication Sistem)

1960 yıllarında Amerika'da Dr.Lovaas tarafından geliştirilmiş ABA (Applied Behavior Analysis) Türkçe adıyla UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) programı sayesinde Otizmli çocukların eğitiminde çok büyük başarılar elde edilmiştir. ABA Davranış analizine dayalı yeni davranış ve beceri kazandırma metodudur. Bu yöntemde konuşmak bir davranış olarak kabul edilir. Konuşma bir araçtır aslında ve iletişim ise asıl amaçtır. Bağ oluşturmak ve çevremizde etki yaratmak için iletişime gireriz. Aynı zamanda iletişim bir istek , görüş ve bilgi " alış verişi" dir. Otizmli bireylerin en zorlandıklar alan iletişim ve etkileşimdir. Konuşmadan önce iletişim gelişir dolayısıyla Otizmli bireylere iletişime girmeyi öğretmek öncellikli olmalıdır. 
İletişim becerisinin kazanılması için 1985 yıllında psikolog Dr A. Bondy ve Dil Konuşma Terapisti Lori Frost alternatif iletişim sistemi olan Pecs'i geliştirilmişlerdir.
PECS sayesinde birey bağımsız bir şekilde çevresiyle iletişime girmeyi öğrenir. Sistem küçük kartlardan ve bir klasörden oluşmaktadır. Otizmli birey istediğini elde etmek için iletişim kuracağı kişiye yaklaşmayı, dikkatini çekmeyi ve istediği şeyi resimli veya sembollü kart ile değiş tokuş ederek elde etmeyi öğrenir. Bu yöntem sayesinde Oizmli birey iletişimi kendi başlatır. Pecs hiç bir ön beceri gerektirmeyen bir yöntemdir örneğin taklit becerisi olmasını gerektirmez. Her yaş ve her seviyedeki otizmli bireye uygulanabilmektedir. Pecs altı aşamadan oluşan bir alternatif ve arttırıcı iletişim sistemidir. Arttırıcı çünkü Otizmli birey Pecs sayesinde iletişimin gücünü keşfeder. Kelime hazinesi genişler, isteklerini veya istemediklerini cümleler ile ifade eder. İletişimi doğru bir şekilde kullanır, genelleme yapar ve iletişimde ısrarcı olmayı öğrenir.

Bir çok aile alternatif bir iletişim sisteminin çocuklarının konuşmasına engel olacağını düşünmektedir. Oysa ki son 20 yıl da yapılan araştırmalar gösteriyor ki en az bir yıl boyunca Pecs kullanımı sonucunda sözel iletişimi olmayan çocukların %75'inde konuşmaya başladıkları görüldüğü gibi konuşan Otizmli çocukların Pecs kullanımı sayesinde konuşma kalitesi artırmıştır.
Bildiğimiz üzere kendini ifade edemeyen bir bireyde davranış bozuklukları görülmesi olağandır. Çocuğa alternatif bir iletişim sistemi sunulduğunda davranış bozuklukları büyük bir oranda azalır.