HİZMETLERİMİZ

Pragmatik Dil Bozukluğu

Pragmatik Dil Bozukluğu, kişinin sosyal iletişim becerilerinde güçlük çekmesidir. Pragmatik, dilin kontekste bağlı yorumlanması ve uygun şekilde kullanılmasıdır. Ses tonunu ayarlayamamak, iletişim partnerinin statüsünü gözetememek ( arkadaş,müdür... ) yüz ifadelerini anlayamamak , uygun mimikleri, jestleri kullanamamak, mizahı anlayamamak, sosyal kodları uygulayamamak pragmatik bozukluktur. En basit anlatımıyla “kiminle, nerede, nasıl konuşacağını” bilmemektir. Özellikle Özgül Konuşma Bozukluğu ( Disfazi ), Otizm Spektrum Bozukluğu, Asperger Sendromu olan çocuklarda görülür.

Pragmatik dil bozukluğu olan çocuklar çoğu zaman :

- Geç konuşurlar
- Yalnız oynanan oyunları tercih ederler
- Seslenildiğinde bakmazlar
- Göz teması kurmakta güçlük çekerler
- Konuşurken doğru kelimeleri bulmakta ve kullanmakta güçlük çekerler
- Zamirleri kullanmakta zorlanırlar
- Jestleri, mimikleri ve beden dilini okumakta yetersizdirler
- Uyaranlara aşırı hassastırlar
- Oyun başlatmakta ve iletişime girmekte zorlanırlar
- Anlatılanları takip etmekte güçlük çekerler
- Sohbet ve hikaye esnasında önemli noktalara dikkatlerini vermek yerine detaylarda kaybolurlar
- Bir olayı tarif etmekte, özetlemekte ve aktarmakta zorlanırlar
- Şakayı, mecazi anlamı ve kırıcı ifadeleri anlamakta güçlük çekerler
- Okuduğunu anlamakta zorlanırlar

Pragmatik Dil Bozukluğu, dilin sosyal açıdan kullanımının zayıf olmasıdır. Aynı zamanda alıcı ve ifade edici dilin bozukluğudur ( sözcükleri ve cümleleri doğru anlayamama ve doğru ifade edememe ).

Bu çocukların iletişim becerileri, devamlı bir Dil ve Konuşma desteğiyle gelişebilir. Sürekli ilgi ve etkileşim, iletişimin kalitesinin artmasında önemli rol oynar.