HİZMETLERİMİZ

Fonolojik Bozukluk

Fonolojik bozukluklar 3 ile 6 yaş aralarında görülebilmektedir. Bu çocuklar anlaşılır bir şekilde kendilerini ifade edememektedirler. Çocuk bütün sesleri bağımsız şekilde üretebilmesine rağmen kelime içerisinde ses hataları, kelime içinde ki hecelerin yerlerini değiştirir, kelime içinde bir sesi eksik veya fazladan söyler. Dilde ki seslerin gelişiminde sorun yaşadıkları için çevreleri tarafından anlaşılamamaktadırlar. Dil ve Konuşma Terapistleri bu alandaki sıkıntıları gidermekte sorumlu olsa bile fonolojik bozukluğu terapisinde ebeveynlerin rolü çok önemlidir.

KONUŞMA MODELİ OLMAK (VERBAL MODEL)

Konuşma modeli olmak bir sesi bir kelimeyi veya cümleyi söyleyerek çocuğun taklit etmesine sağlamaktır. Formel (direkt) veya informel (dolaylı) şekilde ebeveyn en öncelikli konuşma modeli olur.

Formel bir modelde anne ve baba çocuğun kendi konuşmalarına dikkat etmesini sağlar ve açık bir şekilde sesi veya kelimeyi vurgulayarak / uzatarak çocuğun bunu taklit etmesini bekler (bekler ama asla istemez!!!) Böylelikle çocuk bir sesi veya kelimeyi nasıl söylemesi gerektiğinin bilinçli bir şekilde farkında olur .

İnformel model gün boyu yapılan konuşmaların içinde gizlidir. Çıkan bozuk sesin veya kelime vurgulamaksızın sadece doğru şekli aktarılır ve yine çocuğun taklit edilmesi beklenmez.

Çocuğunuzun düzgün konuşmasını istiyorsanız asla tekrar etmesini istemeyin. Bu istek çocuk için çok bunaltıcı olmakla birlikte iletişiminde kesilmesine neden olur. Çocuk düzeltene kadarda ısrarcı bir şekilde model olmayın. Bir, iki defa modeli vermek yeterlidir. Önemli olan çocuğun o yöne doğru adım atmasıdır/denemesidir.

Konuşma modelinin aşamaları:

1. İsmiyle çağırarak veya omzuna dokunarak dikkatini size yöneltmesini sağlayın. Sesin,        kelimenin veya cümlenin doğru telaffuzuna dikkat etmesi için hizasına inerek ağzınıza bakmasını sağlayın.
2. Doğru çıkaramadığı sesi,kelimeyi veya cümleyi vurgulayarak söyleyin.
3. Sizi taklit etmesi için bekleyin ...ona zaman verin.
4. Doğru sesi,kelimeyi,cümleyi üretmeyi başarsın veya başarmasın en ufak gayretini pekiştirin.
5. iletişime/diyaloga devam edin ve modeli arada tekrar söyleyin