KADROMUZ

Esra Özer Yıldız

Dil ve Konuşma Terapisi alanında Belçika’da lisans eğitimini tamamlamış ve Brüksel'de 8 yıl Avrupa Birliği standartlarında hizmet vermiştir. 2013 yılında Türkiye'ye yerleşmiş ve halen kurucularından olduğu Terapi Time bünyesinde hizmet veriyor.

Belçika'da 2005 yılında Dil ve Konuşma Terapistliği bölümünden mezun olup lisansını almıştır. Brüksel'de 8 yıl Centre Medical Deschanel'de

 • KEKEMELİK
 • ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU
 • DİSFAZİ
 • KONUŞMA APRAKSİ
 • TAVŞAN DUDAĞI
 • AFAZİ
 • DİSFAJİ
 • İŞİTME ENGELLİ EĞİTİMİ
 • GECİKMİŞ KONUŞMA

alanlarında çalışmıştır. Daha sonra 2006-2010 yılları arasında Paris'te OTİZM Konuşma ve Eğitim Tekniklerinde ( FONKSİYONEL ABA, TEACCH, PECS ) uzmanlaşan Esra Özer Yıldız Brüksel'de bu alanda aranan bir isim haline gelmiştir. Aynı zamanda 2006 yıllında Brüksel'in gözde merkezlerinden birisi olan La Clairiere'de bir yıl görev almıştır ve

 • OTİZİM
 • DOWN SEDNROMU
 • ZİHİNSEL ENGEL
 • X FRAJİL SENDROMU
 • WİLLİAM ve RETT SENDROM

alanlarında Dil ve Konuşma Terapisti olarak hizmet vermiştir. Brüksel'de 2 yıl Adolphe Max ilköğretim okulunda :

 • DİSLEKSİ
 • DİSGRAFİ
 • DİSKALKÜLİ
 • ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
 • HİPERAKTİVİTE
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ
 • GÖRSEL-MEKANSAL BOZUKLUKLAR ve çeşitli KONUŞMA BOZUKLUKLARI

tedavilerini üstlenmiştir. Kendisi halen Terapi Time Dil ve Konuşma Merkezi bünyesinde İstanbul'da hizmet vermeye devam etmektedir.

ALDIĞI EĞİTİMLER :

 • 11.2017 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Nöropsikolojisi, Charleroi/Belçika
 • 11.2017 Çocuklarda Beslenme Bozuklukları, Nivelles/Belçika
 • 06.2016 Yutma, Yeme ve Oral Motor koordinasyon Bozuklukları, Brüksel/Belçika
 • 10.2014 Kekemelik, Tanı, Rehberlik ve Tedavi, Metz ve Rennes/Fransa
 • 02.2013 Konuşma Apraksisi Terapi Tekniği, Arlon/Belçika
 • 05.2012 Verbo-Tonal Konuşma Tekniği, Brüksel/Belçika
 • 12.2010 Fonksiyonel Aba, Paris/Fransa
 • 04.2010 Mantıksal Akıl Yürütme ve Aritmetik Bozukluklar (Diskalküli), Brüksel/Belçika
 • 04.2008 İletişim İçin Gerekli Dokuz Temel Beceri, Paris/Fransa
 • 01.2008 Pecs'de Yetkinleşme (Resimli İletişim Sistemi), Paris/Fransa
 • 01.2008 Afazi: Değerlendirme ve Tedavi, Liege/Belçika
 • 03.2008 Gramer ve Zihinsel Yönetim: Seviye 2, Brüksel/Belçika
 • 12.2007 Gramer ve Zihinsel Yönetim: Seviye 1, Brüksel/Belçika
 • 02.2007 Görsel ve İletişim İçin Stratejiler ve Yöntemler, Namur/Belçika
 • 06.2006 Pecs (Picture Exchange Communication System), Paris/Fransa
 • 04.2006 Atipik Yutkunma Bozuklukları Terapi, Brüksel/Belçika